Regulamin

I. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu jest firma: PJP Elżbieta Ławczys NIP 8151512104 REGON 356856490 ul. Dworska 17, 34-114 Tłuczań
2. Polityka prywatności określa m.in.:

● zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Sklepu

● możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,

● sposoby wykorzystania tych danych,

● politykę wykorzystania plików cookies w Sklepie.

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

1. Zależy mi na tym, by świadczone przeze mnie usługi były jak najlepiej dopasowane do sytuacji użytkownika oraz na ułatwieniu użytkownikowi kontaktu ze mną. W tym celu zbieram różnorodne dane o użytkowniku. Zbieram i przetwarzam jednak tylko te dane, które użytkownik sam mi poda (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.

3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić

się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres elzbietalawczys@gmail.com albo listownie na adres siedziby: ul. Dworska 17, Tłuczań 34-114.

4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Sklepu

oraz sposób ich wykorzystania

1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, wskazane w pkt IV pkt 3 dane tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.

4. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

● realizacji zamówień,

● działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,

● wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu  odpowiedniej zgody,

● tworzenia baz danych użytkowników,

● ulepszenia mojej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu,

● w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

1. Jako administrator danych osobowych mogę na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również

przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek  potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez PJP Elżbieta Ławczys z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy PJP Elżbieta Ławczys), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przeze mnie danymi.

VI. Polityka plików cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – PJP Elżbieta Ławczys, Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

● utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu

w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wersja z dnia: 15.04.2024 r.

VII. Sposoby płatności, Polityka Zwrotów i Reklamacji

Sposoby płatności:
Nasz sklep oferuje płatności poprzez system PayU S.A. NIP:7792308495 który zapewnia szybkie i bezpieczne transakcje online. Najdłuższy możliwy czas realizacji zamówienia liczonego w dniach roboczych od momentu otrzymania płatności do momentu przekazania do wysyłki to 1 dzień.

Przedmiot Umowy Sprzedaży jako produkt elektroniczny stanowi wyjątek od prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy Prawa konsumenta, w związku z czym nie podlega on zwrotom.

Polityka Reklamacji:
W celu zareklamowania produktu lub usługi oferowanej przez nasz sklep, prosimy o skontaktowanie się drogą mailową pod adresem: e-mail: elzbietalawczys@gmail.com albo listownie na adres siedziby: ul. Dworska 17, Tłuczań 34-114. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 48 godzin.